Is communicatie op de werkvloer lastig? Bij autisme werkt het allemaal nét even anders dan bij mensen zonder autisme. Om tot een succesvolle samenwerking te komen en een inclusieve werkomgeving, is het belangrijk om meer te weten te komen over autisme. 
Dit vraagt vaak meer van een leidinggevende; meer tijd, meer kennis en vaak ook meer begeleiding. 
De volgende strategieën kunnen helpen om effectiever te communiceren tussen managers, collega’s en collega’s met autisme. 

 1. Gebruik duidelijke en directe taal
  Werknemers met autisme hebben soms moeite met het begrijpen van figuurlijke taal en indirecte communicatie. Gebruik daarom duidelijke en directe taal én geef duidelijke instructies; wat moet er gedaan worden, hoe ziet het gewenste resultaat eruit en bij wie kan de persoon terecht als zaken toch onduidelijk zijn? Het is essentieel om na te gaan of de boodschap ook echt is ontvangen.

 2. Geef de tijd en ruimte om te reageren
  Mensen met autisme kunnen langer de tijd nodig hebben om informatie te verwerken en te reageren op vragen. Geef hen de tijd en ruimte om te reageren.

 3. Wees consistent en voorspelbaar
  Voor mensen met autisme kan een verandering in routine of onverwachte gebeurtenissen stressvol zijn. Wees daarom zo consistent en voorspelbaar mogelijk in je communicatie en handelen. Geef bijvoorbeeld ruim van tevoren aan als er veranderingen plaatsvinden en geef duidelijkheid aan wat er van hen wordt verwacht.

 4. Maak het visueel
  Het kan helpend zijn om na een gesprek, belangrijke punten samen te vatten of aanvullende informatie toe te sturen in de vorm van afbeeldingen, schema’s of grafieken. Dit kan helpen om complexe informatie beter te begrijpen en te verwerken.
 5. Evaluatiegesprekken
  Heb op regelmatige basis gesprekken, wees open en vraag om feedback.
  In een goed gesprek kun je bespreken hoe de samenwerking verloopt en wat de behoeften zijn. Hierdoor kunnen problemen tijdig worden aangepakt en kan er effectief worden samengewerkt.

Door rekening te houden met de specifieke communicatiebehoeften van werknemers met autisme, kunnen managers en collega’s hen ondersteunen om hun potentieel te bereiken en optimaal bij te dragen aan het team. Ben jij leidinggevende en wil jij meer informatie over autisme of een meer inclusieve werkomgeving creëren, ik denk graag met je mee.