Communicatie en neurodiversiteit

Autisme beïnvloedt de manier waarop mensen denken en communiceren, wat betekent dat samenwerken met mensen met autisme en het creëren van een inclusieve werkomgeving specifieke aandacht en inzet vereisen. Dit kan van leidinggevenden extra inspanningen vragen in termen van tijd, kennis en begeleiding op de werkvloer.

Hier zijn enkele effectieve strategieën om de communicatie te verbeteren tussen managers, collega’s en medewerkers met autisme:

 1. Gebruik duidelijke en directe taal
  Werknemers met autisme hebben baat bij een duidelijke, ondubbelzinnige taal. Leg uit hoe het gewenste resultaat eruit ziet en waar iemand terecht kan voor verduidelijking. Daarom is het essentieel om na te gaan of de boodschap ook daadwerkelijk is ontvangen.

 2. Geef de tijd en ruimte om te reageren
  Mensen met autisme hebben soms extra tijd nodig om informatie te verwerken en te reageren op vragen. Geef hen de tijd en ruimte om te reageren. Dit doe je door aan te geven dat de werknemer niet nu persé antwoord hoeft te geven, maar bijvoorbeeld wel graag voor einde dag of de volgende ochtend.

 3. Wees consistent en voorspelbaar
  Voor mensen met autisme kan een verandering in routine of onverwachte gebeurtenissen stressvol zijn. Het is belangrijk om communicatie en acties zo voorspelbaar mogelijk te houden.Geef ruim van tevoren aan als er wijzigingen worden verwacht en verduidelijk wat van hen wordt verwacht.

 4. Maak het visueel
  Het kan helpend zijn om na een gesprek, belangrijke punten samen te vatten of aanvullende informatie toe te sturen in de vorm van afbeeldingen, schema’s of grafieken. Dit kan helpen om complexe informatie beter te begrijpen en te verwerken.

 5. Evaluatiegesprekken
  Houd regelmatig gesprekken en vraag gericht welke zaken beter kunnen gaan. Deze gesprekken stellen je in staat om de voortgang van de samenwerking te bespreken en eventuele behoeften tijdig aan te pakken, wat effectieve samenwerking bevordert.

Door rekening te houden met de specifieke communicatiebehoeften van werknemers met autisme, kunnen managers en collega’s hen ondersteunen om meer zichzelf te zijn en optimaal bij te dragen aan het team. Ben jij leidinggevende en wil jij meer informatie over autisme of een meer inclusieve werkomgeving creëren, ik denk graag met je mee.